Adatvédelmi Téjékoztató

Adatkezelő
Az KYOKEI WELLNESS HUNGARY KFT.. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Elismerjük az Ön személyes adatainak védelméhez és kezeléséhez kapcsolódó elveket és szabályokat, melyek alapján az adatkezelést végezzük.
Tájékoztatjuk Önt az adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról. Elismerjük a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek.  Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell figyelembe venni, egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: Rendelet) 13. cikke alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:
Adatkezelő adatai, elérhetősége
Cégnév: KYOKEI WELLNESS HUNGARY KFT.
Székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. III. em. 17.
Weblap: www.kyokei.hu
Kapcsolattartás: Ambrus Richárd
Telefon: +36 30 630 9919
E-mail: info@kyokei.hu
Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a Rendelet 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére 
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 2040 Budaörs, Stefánia út 32; info@kyokei.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
 
Adatkezelés: Symbol Enterprise Ügyviteli rendszerben, továbbiakban Ügyviteli rendszer. Adattovábbítás a fejlesztő cég felé nem történik. További info: https://www.symboltech.hu/
Adatfeldolgozás: adatkezelő részére a szabályzatban részletezett személyek végeznek adatfeldolgozást. 
 
A kyokei.hu webshopon történő megrendeléseket, szervizelést, garanciális ügyintézést, valamint egyéb, az értékesítéssel kapcsolatos ügyfélszolgálati feladatokat a Kyokei Kft szerződött értékesítési partnere az X-Train Kft kezeli és teljesíti.
X-Train Kft, 3525 Miskolc, Palóczy út 9. 3/3. - Adószám:11447696-2-05  info[kukac]masszazsdepo.hu
Kiskorúakra vonatkozó rendelkezések

Ha 16 év alatti kiskorú vagy, akkor mindig kérd a szülőd beleegyezését, ha például nevedet, telefonszámodat, vagy más személyes adatodat kell megadnod a weboldalon. Ha 14 év alatti gyermek vagy, akkor pedig ne add meg szülőd tudta nélkül semmilyen adatodat, pl. nevedet, email címedet, telefonszámodat, hanem kérd meg őt, hogy segítsen neked. 
Amennyiben a gyermek 16. életévét még nem töltötte be (vagy cselekvőképességet teljesen vagy részlegesen korlátozó gondnokság alatt áll), de elmúlt 14. éves, úgy önállóan nem regisztrálhat a Weboldalon, illetve a jelen Adatkezelési Tájékoztatót sem tudja elfogadni önállóan. Mind a Regisztrációhoz, mind pedig a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásához a szülői felügyeletet gyakorló személy vagy törvényes képviselő (általában a szülője) belegyezése vagy jóváhagyása is szükséges.

Alapelvek az adatkezelés során

Az adatkezelési gyakorlatunk során a következő alapelvek tiszteletben tartásával járunk el:

 • jogszerűség: a mindenkor hatályos európai uniós és hazai jogszabályoknak való megfelelés
 • tisztességes eljárás: korrekt eljárás a jogszabályok és alapelvek tiszteletben tartásával
 • átláthatóság: az adatkezelés az érintettek számára átlátható, megismerhető
 • célhoz kötöttség: adatkezelés kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Jelen szabályzat meghatározza az Adatkezelő által kezelt adatok adatkezelési célját az adatok felvételétől kezdődőan azok megsemmisítéséig. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés b)]
 • adattakarékosság: az adatkezelést – a célhoz kötöttség elve alapján – kizárólag a releváns és szükséges adatokra kell korlátozni. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés c)]
 • arányosság: adatkezelő a természetes személyek információs önrendelkezéshez való jogát kizárólag egy másik jog érdekében, a szükséges mértékben korlátozhatja. Az arányosság elvének megvalósulását a konkrét esetekben pontosan dokumentálni kell az adatkezelés jogszerűségének alátámasztására. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f)]
 • pontosság: az adatkezelés során – az adatkezelés elveit figyelembe véve – törekedni kell a pontatlan adatok helyesbítésére vagy törlésére. [Rendelet 5. cikk (1) bekezdés d)]
 • elszámoltathatóság: adatkezelő felelős a jogszabályokban és jelen szabályzatban foglaltak betartásáért és betartatásáért. Adatkezelő úgy alakítja ki adatkezelési folyamatait, hogy az adatkezelési elveknek és szabályoknak való megfelelősége igazolható legyen. [Rendelet 5. cikk (2) bekezdés]
 • privacy-by-design: Adatkezelő adatkezelési folyamatai kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság és adatkezelés elveire, melyek megvalósulását a folyamatba épített elemekkel kívánja biztosítani [Rendelet 26. cikk]
Adatkezelés célja, jogalapja

A célhoz kötöttség elvével összhangban az alábbiakban nevesített célokból végzünk adatkezelést:

 • értékesítési tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük
 • ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 • marketingtevékenység lehetséges ügyfelek számára;
 • munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
 • belső adminisztráció megkönnyítés;
 • törvényi kötelezettség (pl.: számviteli kötelezettségek)

 

Az Ön személyes adatait az Adatkezelési folyamatok-ban leírtak jogalapok alapján kezeljük.

További adatkezelési jogalapok:

 • Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.
  on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 • Az érdekmérlegelési tesztek az info@masszazsdepo.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg
Adatfeldolgozók

A weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása, a megrendelések teljesítése, illetve egyéb, a webáruházi szolgáltatások biztosításához szorosan kapcsolódó tevékenységek elvégzése céljából adatainak kezelése során adatfeldolgozót vehetünk igénybe.

Adatfeldolgozó az természetes vagy jogi személy, szerv, mely felhatalmazásunkkal, az általunk adott utasítások szerint kezel adatokat.

Annak érdekében, hogy az Ön jogai ne sérüljenek, kizárólag olyan adatfeldolgozónak adunk át adatot, mely a Rendelet hatálya alá tartozik, így vonatkoznak rá a hatályos jogszabályok. Tevékenységünk során az adatkezelési folyamatnál leírt adatfeldolgozók részére továbbítunk adatot.
Adatkezelési folyamatok

Weboldal látogatás

A honlap felkeresésekor a weboldalt futtató szerver kiszolgálónk (technológiából fakadóan) kiszolgálási adatokkal rendelkezik, amiket tárolhat: IP cím, felkeresett oldalak. Az Adatkezelő sem a felhasználó IP címét, sem más személyes adatot nem rögzít, ezeket az adatokat kizárólag partnerünk kezeli: Servergarden KftBudapest 1101 Expo tér 5-7. További info: https://www.servergarden.hu/Adatkezelesi-tajekoztato/

 

Sütik, (cookie-k)
Kis szöveges adatok, amiket az Ön számítógépe tárol az oldalon való tartozkodás közben. Egyes, működést segítő sütik a böngészőböl való kilépéskor törlődnek. Más sütik megmaradnak a számítógépén, amik a legközelebbi látogatáskor felismerik Önt, így gyorsabb és könnyebb betöltést és navigálást eredményeznek Önnek az oldalunkon tartozkodva.
A szolgáltató, technikai közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása során a szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak. A honlapok külső hivatkozásokat is tartalmazhatnak, a hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni, részletes tájékoztatást az adatkezelésről ezen szolgáltatók, mint adatkezelők tudnak biztosítani. 

Nélkülözhetetlen sütik

Ezen sütik nem kikapcsolhatóak. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, ilyen pl. a bejelentkezés, rendelés (kosár kezelés) vagy tárolják honlap beállítását. Ezek a sütik nem alkalmasak az Ön személy szerinti beazonosítására, nem gyűjtenek információkat Önről.

Statisztikai sütik

Az Adatkezelő az üzemeltetett weboldalak html kódjában webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat helyezhet el. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Célja, hogy a weboldal-tevékenységekről jelentéseket állítson össze, és a honlap üzemeltetője számára a weboldalhasználattal és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat nyújtson. A Google Analytics keretében az Ön böngészője által küldött IP-cím anonimizálásra kerül, és a Google más adataival nem kerül összevezetésre.Ezen információk általában a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek továbbításra, és ott tárolódnak. A szolgáltatást a Google LLC végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében. Ez a GDPR 6. cikkely 1. bekezdés f) pont értelmében jogos érdeknek számít. További info: http://www.google.com/privacy.html

Marketing sütik

A Google AdWords és Facebook hirdetési rendszerein keresztül ún. remarketing hirdetéseket futtatunk. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat a weboldalunkról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák az Ön személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak. Ezen cookie-k 30 nap után érvényességüket vesztik. Nem szolgálnak személyes azonosítására. A felhasználói magatartás elemzése, a weboldal kínálata és reklámtevékenység optimalizálása a GDPR 6. cikkely 1. bekezdés f) pont értelmében jogos érdeknek számít.

További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.htmlhttps://www.facebook.com/about/privacy/


Adatkezelő: Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy Mountain View, California 94043. További információ a Google adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html

 

A sütik használatát Ön saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. Az Adatkezelő a weboldalra belépéskor "Süti tájékoztató"-t ad, illetve biztosítja a sütik letiltási lehetőségét.

A Google részére történő továbbítást, valamint fenti adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha ezt a böngésző plugint letölti és telepíti: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Fontos! A sütik letiltása funkció csökkenést eredményezhet! 

 

Plugin eszközök
YouTube video lejátszás

Weboldalunk a Google által üzemeltetett YouTube pluginjeit is használja. Az oldalak üzemeltetője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Ha Ön felkeresi egyik YouTube pluginnel ellátott oldalunkat, ezzel kapcsolatot teremt a YouTube szervereihez. Ennek során a YouTube megtudja, hogy Ön melyik oldalunkat kereste fel. Ha Ön bejelentkezett YouTube-fiókjába, ezzel lehetővé teszi a YouTube számára, hogy böngészői szokásait közvetlenül személyes profiljához rendelje. Ezt úgy tudja megakadályozni, ha kijelentkezik YouTube-fiókjából.

A YouTube használata online-kínálatunk vonzó megjelenítésének érdekében történik. Ez a GDPR 6. cikkely 1. bekezdés f) pont értelmében jogos érdeknek számít. Erre vonatkozó további információkat a YouTube adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps

Az oldalunk közvetlenül nem használja, azonban a térképre kattintva Önt átirányítja a Google Maps térképszolgálatára. Ezt a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, nyújtja. A Google Maps funkcióinak használatához szükséges az Ön IP-címének tárolása. Ezen információk általában egy USA-beli Google-szerverre továbbítódnak és ott tárolódnak. Az Adatlezelő nem tudja befolyásolni ezen adatátvitelt.

A Google Maps használata online-kínálatunk vonzó megjelenítésének és a weboldalunkon megadott helyek könnyű megtalálhatóságának érdekében történik. Ez a GDPR 6. cikkely 1. bekezdés f) pont értelmében jogos érdeknek számít. A felhasználó adatok kezelésére vonatkozó további információkat a Google adatvédelmi nyilatkozatában találja: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

 

Érdeklődők

Érdeklődők kezelése, próba egyeztetések, információnyújtás, kapcsolattartás céljából kezelt adatok: név, email cím, telefonszám. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont - tartama 1 év. Adatkezelés: Ügyviteli rendszer. Adattovábbítás: Google szolgáltatás, továbi info:http://www.google.com/privacy.html

 

Megrendelés, Ügyfélregisztráció
A szolgáltató szolgáltatásainak megrendelésére csak regisztrációt követően van lehetőség. Az adatkezelés célja a megrendelések teljesítése, a szolgáltatások biztosítása, kapcsolattartás az ügyféllel, a megrendelésből eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása, számviteli kötelezettség teljesítése. A regisztráció alkalmával bekért személyes adatok a következők: felhasználónév, jelszó, név, cím, telefonszám, e-mail, cím. Az ügyfél a megrendelés leadása során önkéntes hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Az adatkezelése az ügyfél által megrendelt összes megrendelt szolgáltatás felmondásával megszűnik. Az ügyfél a felmondását és az adatai módosítását a szolgáltató által biztosított ügyfél felületen, e-mailben, vagy postai úton az adatkezelő székhelyén jelezheti.  Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont. Adatkezelés: Ügyviteli rendszer. Adattovábbítás: Microware Hungary Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. További info: https://www.microware.hu/hu/adatkezelesi-szabalyzat

 

Számviteli bizonylat

A számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan kezelt adat: a számlázási név, számlázási cím (adószám).  A számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján az adatkezelő legalább 8 évig őrzi meg. Ezek az adatok számviteli, könyvelési tevékenység okán harmadik félnek továbbításra kerülnek. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és tárolása jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont - tárolás min 8 évig. Adatkezelés: Ügyviteli rendszer. Adattovábbítás: Könyvelő iroda, 3525 Miskolc Attila u. 

 

Szállítás

A megrendelés teljesítéséhez a kiszállítást végző cég megkapja a szállítási címet, kapcsolattartó nevét, telefonszámát, email címét. A szállító kiszállítási értesítést küldhet telefonon, sms-ben, emailben. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont - tárolás min 5 évig. Adatkezelés: Ügyviteli rendszer. Adattovábbítás:  Express One Kft, 1239 Budapest, Európa utca 12. További info: http://expressone.hu/e-ugyfelszolgalat/letoltheto-dokumentumok/

 

Online fizetés

Bankkártyával történő fizetésnél kizárólag partnerünk, harmadik fel kezeli az adatokat, titkosított csatornán keresztűl: bankkártya birtokosa, lejárati év/hó, bankkártya tipusa, bankkártya száma, CVC ellenőrző kód, vásárlási összeg, eladó partner,  ip cím. (Fontos a visszaélések elkerülése, illetve visszakereshetősége miatt). Adatkezelő: B-Payment Zrt. /Online fizetés/  1132 Budapest, Váci út 4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont - vásárlást követő 180 nap

 

Hírlevél
Az adatkezelés célja e-mail alapú hírlével küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, szolgáltatásokról. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím. Az adatkezelés időtartama a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig tart. Az érintett a nyilatkozat visszavonását a kiküldött hírlevélben szereplő linkre klikkelve, vagy az adatkezelő székhelyére postai úton megküldött levélben kezdeményezheti. Az adatkezelő is kezdeményezheti az adatkezelés megszüntetését, amennyiben három alkalommal nem sikerül elérni a megadott email fiókot. (pl. hibás email cím). Adattovábbítás: aktuális partnernek. Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont - hozájárulás alapján, visszavonásig.

 

Garanciális szolgáltatás
A szolgáltató az ügyfelek részére garanciális szolgáltatást biztosít. Tárolt adatok: név, cím, szállítási cím, vevő/kapcsolattartó telefonszám, email cím, elvégzett szolgáltatás leírása. Adatkezelés célja rendszeres átvizsgálások egyeztetése és teljesítése a garancia idő alatt, garanciális javítások A beérkező leveleket, e-maileket, online beszélgetéseket minden önkéntesen megadott adattal együtt a szolgáltató rögzíti és ezeket a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban használja fel. Adatkezelés: Ügyviteli rendszer. Adattovábbítás: Kyokei Kft / garancia/ 1051 Budapest Bajcsy-Zs. 16. 3/17. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont - tárolás max 6 évig (garancia lejárta + egy év).

 

Szervíz szolgáltatás
A szolgáltató az ügyfelek vagy külső megrendelők részére szervíz szolgáltatást biztosít. Tárolt adatok: név, cím, szállítási cím, vevő/kapcsolattartó telefonszám, email cím, hiba leírása, elvégzett szolgáltatás leírása. Adatkezelés célja szolgáltatás nyújtása, kapcsolattartás. A beérkező leveleket, e-maileket, online beszélgetéseket minden önkéntesen megadott adattal együtt a szolgáltató rögzíti és ezeket a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban használja fel. Adatkezelés: Ügyviteli rendszer. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont - tárolás max 2 évig (javítási garancia lejárta + egy év). 

 

Ügyfélszolgálat, panaszkezelés
A szolgáltató az ügyfelek részére ügyfélszolgálatot biztosít. Tárolt adatok: név, cím, email cím, telefonszám, lakcím, panasz, panaszkezelés. A beérkező leveleket, e-maileket, online beszélgetéseket minden önkéntesen megadott adattal együtt a szolgáltató rögzíti, maximum 5 évig tárolja, és ezeket a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban használja fel. Adatkezelés: Ügyviteli rendszer. Jogalap: 1997. évi CLX törvény 17/A. §,  GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont - tárolás 5 évig

Az Ön jogai, Jogorvoslati tájékoztatás

A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a következő, jogszabályban meghatározott jogai vannak:

 • hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 • amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kijavítása;
 • törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 • az adat kezelésének korlátozása;
 • a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 • személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;
 • bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; 
 • tiltakozás a személyes adat használata ellen


Kérdéseivel, illetve észrevételeivel kérjük, keresse munkatársunkat az alábbi elérhetőségeken:

 

Név: Ambrus Richárd

Cím: 2040 Budaörs, Stefánia út 32.

E-mail cím: info@kyokei.hu

Telefon: +36 30 630 9919

 

Ön jogérvényesítési lehetőségeit a Ptk. alapján a bíróság előtt is gyakorolhatja. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé is élhet:

 

Adatkezelést érintő panasszal a bíróságnál, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni: Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/cPostacím: 1534 Budapest, Pf.: 834Telefon: +36-1/391-1400 Telefax: +36-1/391-1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, http://naih.hu

 

Ügyfélszolgálat

Kérdése van? Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére.
Hívjon minket, vagy írjon!

Bemutató terem

2040 Budaörs, Budapesti út 93.

Kérjük, egyeztessen időpontot!
Igény szerint esti órákban, vagy hétvégén is tudjuk fogadni!

Hívjon minket

06 20 943 6110

hétfőtől vasárnapig: 8-20 óráig

Írjon nekünk e-mailt

info@kyokei.hu

Írja meg miben segíthetünk!

Köszönjük üzenetét!
06 20 943 6110
Értesüljön elsőként legújabb akcióinkról!